АЛОКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В СТРУКТУРІ РОЗПОДІЛЬЧИХ ВІДНОСИН

АЛОКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В СТРУКТУРІ РОЗПОДІЛЬЧИХ ВІДНОСИН

Authors

  • Юрій Мірясов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.001

Keywords:

розподіл, алокація, економічні системи, модель аукціону, виділення, черга

Summary

Розподільчі відносини є складовою частиною загального процесу відтворення суспільного продукту і реалізуються через дві основні функції.. Дистрибутивна функція розподілу виявляється в процесі формування та розподілу доходів, алокативна функція пов’язана з механізмами розподілу ресурсів та економічних благ. Особливості процесу алокації можна виявити через порівняння організації різних типів економічних систем. До основних механізмів алокації або розподілу економічних благ віднесено моделі аукціону, черги та виділення.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гриценко А.А., Білорус О.Г., Артьомова Т.І.; Яременко О.Л.; Подлєсна В.Г (2018). Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність. Київ. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».

Гаврилішин Б. (2009). До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові. Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ.

Корнаи Я. (1990). Дефицит. Москва: Наука.

Малий І.Й. (2001). Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах. (дис. доктора екон. наук). Київський нац. ек. ун-т. Київ. Україна.

Okeнфельс А. (2013). Люди і ринки: економіка як технічна наука. Журнал європейської економіки. (1). 109-119. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee

Попович З. О. (2015). До питання про можливість співіснування ринкових, планових і адміністративних механізмів господарювання в економічній системі СРСР. Наука та наукознавство, (3). 3-14. Вилучено із http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/162526/01- Popovych.pdf?sequence=1

Author Biography

Юрій Мірясов , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

канд екон. наук,
доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 1

How to Cite

Мірясов , Ю. (2023). АЛОКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В СТРУКТУРІ РОЗПОДІЛЬЧИХ ВІДНОСИН. Grail of Science, (27), 33–38. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.001
Loading...