ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: СТАН ТА АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: СТАН ТА АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.006

Keywords:

природні ресурси, природні умови, ерозія, ґрунторуйнівні технології, агроекологічне землеробство, сівозміна, консервація угідь

Summary

Природно-ресурсний потенціал аграрного сектору формують природні ресурси і природні умови. Перші (земельні, водні, лісові ресурси) виступають елементом продуктивних сил, на який спрямована праця людей, другі (клімат, опади, рельєф) не беруть участі у людській діяльності але у сільському господарстві є і умовами, і ресурсами водночас. У сукупності вони створюють природний комплекс, від функціонування якого залежать умови життєдіяльності людей та їх добробут. У статті аналізуються тенденції змін стану основних компонентів природно-ресурсного потенціалу, причини цих змін та обґрунтовуються  способи їх усунення. Доказана безальтернативність  переходу від глибоко спеціалізованого з ознаками монокультури ґрунтовиснажливого і ґрунторуйнівного землеробства до агроекологічно-плодозмінної системи ведення сільськогосподарського виробництва. Цього вимагають і зміни клімату, які обумовлюють необхідність трансформації структури посівних площ, відбору сільськогосподарських культур з урахуванням підвищення середньорічних температур, посилення засух, зміни вологозабезпечення. Запропоновано прийняття і обґрунтована сутність Програми консервації сильноеродованих і порушених воєнними діями земель. Доведена необхідність довгострокової програми відновлення і формування нових захисних насаджень та польових лісосмуг як важливого чинника упередження розвитку ерозійних процесів та вологозбереження.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Дорогунцов С.І. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. (2006). Екосередовище і сучасність. Природне середовище у сучасному вимірі. (Т. 1. 424 с.) Київ: Кондор.

Реймерс Н.Ф. (1990). Природопользование: словарь-справочник. (639 с.) Москва: Мысль,

FAO and ITPS, Rome, Italy, (2015). Status of the World’s Soil Resources (SWSR) Main Report. Вилучено з: https://www.fao.org/3/i5199e/i5199e.pdf

В.В. Медведєв. (травень– 2015.) Земельна реформа і родючість ґрунту. (с.73-79.). Вісник аграрної науки.

С.А. Балюк, В.В. Медведєв й інші. (2012). Екологічний стан ґрунтів України. Український географічний журнал, №2. Вилучено з: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2012-2-38_0.pdf

Адаменко Т.І. (22 листопада 2013 р.) Зміна клімату та її вплив на агрокліматичні ресурси України. Презентація на круглому столі "Розвиток аграрного виробництва в умовах природно-кліматичних змін" (18 с.). Київ: ІАЕ НААНУ

Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.) (2018.) Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. (616 p.) IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, Вилучено з: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf

ФАО ООН, Рим, (2016). "Сохранить и приумножить на практике: кукуруза, рис, пшеница". Вилучено з: http://www.fao.org/3/i4009r/i4009r.pdf

FAO, Rome. (2021). Climate-smart agriculture case studies 2021 – Projects from around the world. Вилучено з: https://doi.org/10.4060/cb5359en

Author Biography

Любов Молдаван , ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна

доктор економічних наук, професор
головний науковий співробітник відділу форм та методів
господарювання в агропродовольчому комплексі

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 2

How to Cite

Молдаван , Л. (2023). ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: СТАН ТА АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ. Grail of Science, (27), 64–73. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.006
Loading...