МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Authors

  • Тетяна Бороденко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0003-3202-5491
  • Катерина Левченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0001-9099-2303

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.009

Keywords:

державна економічна політика, митна політика, митна справа, зовнішньоекономічна діяльність

Summary

В роботі розглянуто особливості митної політики в умовах воєнного стану. Здійснено аналіз показників зовнішньої торгівлі України на початку війни та обсягу надходження митних платежів до Державного бюджету України. В ході дослідження проаналізовано структуру імпорту та експорту та визначено по ТОП 5 груп товарів в кожному сегменті. В цілому проаналізовано діяльність Державної митної служби України в умовах воєнного стану та визначено рекомендації задля подальшого ефективного провадження митної політики.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Митна політика. Вилучено з: https://mof.gov.ua/uk/customs-policy

Резнік Н.П., Боровик Т.В. (2022) Митна справа та митна політика держави. Молодий вчений. № 9 (109). С. 162-165.

Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. (2022) Митна політика України під час збройної агресії РФ. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 6. С. 4-16.

Дзюбинський А.В., Дзюбинська О.В., Шегинський О.В. (2023) Митна політика в умовах воєнного стану. Товарознавчий вісник. Вип. 16. С. 98-104.

Митне оформлення товарів на період воєнного стану: ключові новації для бізнесу. Вилучено з: https://biz.ligazakon.net/news/210518_mitne-oformlennya-tovarv-na-perod-vonnogo-stanu-klyuchov-novats-dlya-bznesu

Завдання зберегти ДМС як одну з основ незалежності країни — виконане. Вилучено з: http://www.golos.com.ua/article/361678

Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text

Митне оформлення в умовах воєнного стану. Вилучено з: https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-gumanitarnoyi-dopomogi-v-umovakh-voiennogo-stanu

Статистика митниці. Вилучено з: https://customs.gov.ua/

Протягом 2022 року Держмитслужба перерахувала до Державного бюджету України 300,8 млрд грн митних платежів. Вилучено з: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/protiagom-2022-roku-derzhmitsluzhba-pererakhuvala-do-derzhavnogo-biudzhetu-ukrayini-3008-mlrd-grn-mitnikh-platezhiv-1046

Author Biographies

Тетяна Бороденко , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова

Катерина Левченко , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Бороденко , Т., & Левченко , К. (2023). МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Grail of Science, (27), 97–101. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.009

Most read articles by the same author(s)

Loading...