НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Authors

  • Петро Сук Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, Україна https://orcid.org/0000-0002-8556-7123

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.010

Keywords:

амортизація, необоротні активи, бухгалтерський облік, фінансова звітність, прибуток від іншої діяльності, обернений метод на основі прибутку від іншої діяльності, методи амортизації

Summary

Запропоновано використання оберненого методу на основі прибутку від іншої діяльності для розрахунку амортизації необоротних активів.Обгрунтовано застосовувати прибуток від іншої діяльності в якості бази для нарахування амортизації необоротних активів. Прибуток (збиток) від іншої діяльності визначається як різниця між сумою доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства та іншими витратами. Він обліковується на субрахунку 793 “Результат від іншої діяльності” до рахунку 79 “Фінансові результати”.Розглянуто використання оберненого методу на основі прибутку від іншої діяльності для нарахування амортизації необоротних активів за допомогою двох способів його розрахунку: 1) від початкової вартості необоротних активів; 2) від залишкової (балансової) вартості необоротних активів.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (Наказ Міністерства фінансів України). № 92. (2000). Вилучено з : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Закон України). № 996-XIV. (1999). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (Наказ Міністерства фінансів України). № 73. (2013). Вилучено з : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

План рахунків бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй (Наказ Міністерства фінансів України). № 291. (1999). (у редакції Наказу Міністерства фінансів України). № 1591. (2011). Вилучено з : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Наказ Міністерства фінансів України). № 291. (1999). Вилучено з : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Author Biography

Петро Сук , Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, Україна

д-р. екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Сук , П. (2023). НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Grail of Science, (27), 102–106. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.010

Most read articles by the same author(s)

Loading...