НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Authors

  • Ольга Росоха Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
  • Алла Славкова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0002-8337-8679

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.011

Keywords:

непрямі податки, ПДВ, акцизний податок, мито, фіскальна ефективність

Summary

У статті проаналізовано непрямі податки та їх фіскальну ефективність. Розглянуто питому вагу непрямих податків у структурі ВВП. Визначено основні чинники, що впливають на фіскальну ефективність непрямих податків. Розглянуто світовий досвід оподаткування товарів на споживання та перерозподіл їх через бюджет. Виявлено основні причини недостатньої ефективності непрямих податків в Україні. Запропоновано напрями покращення механізмів справляння та адміністрування непрямих податків.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Замасло, О., Кобильник, М. (2021). Оцінка фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків в Україні. Світ фінансів. 2 (67). С.66-78.

Шуневич А.С. (2020) Фіскальна ефективність податку на додану вартість в контексті оптимізації непрямого оподаткування. Вчені записки Університету «КРОК». № 1(57). С.66-72.

Юрчишена JI.B., Шевчук, Ю.І. (2019). Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні. Фінанси, облік, банки. № 1 (24). С.102 – 112.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/

Мережко, С., Ушолік, Н., & Лизунова, О. (2021). Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України. Економіка та суспільство. № 25.

European Commission URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/refineSplSearch.html?selectedTaxType=CIT&selectedMemberState=12&dateFrom=2019%2F01%2F01&dateTo=&keywords=

Cоnsumptiоn Tax Trends VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends. URL: https://www.oecd.org/tax/consumption-tax-trends-19990979.htm.

Author Biographies

Ольга Росоха , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

здобувач бакалаврського рівня вищої освіти факультету фінансів

Алла Славкова , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів
імені Віктора Федосова

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Росоха , О., & Славкова , А. (2023). НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Grail of Science, (27), 107–116. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.011
Loading...