ПРИНЦИПИ ESG І ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

ПРИНЦИПИ ESG І ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Authors

  • Валентина Костюченко Державний торговельно-економічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-3121-842X
  • Ірина Пащенко Державний торговельно-економічний університет, Україна https://orcid.org/0009-0007-4625-1912
  • Іванна Саковець Державний торговельно-економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.012

Summary

У світі цілі сталого розвитку є глобальними орієнтирами для сталого розвитку. Вони допомагають підприємствам реструктуризувати бізнес-процеси відповідно до викликів часу. Інтеграція цілей сталого розвитку та стратегій бізнесу потребує переформатування існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття рішень на основі соціального, економічного та управлінського факторів сталого розвитку. У цьому контексті зростає роль бухгалтерського обліку як основного джерела інформації про екологічне, соціальне середовища й управління та виокремлюються функції бухгалтера, пов’язані з просуванням ініціатив сталого розвитку на  рівні підприємства.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Key global trends in sustainability reporting. (2022) KPMG. Вилучено з : https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022/global-trends.html

Sustainable development goals. (2023) Education | National Geographic Society. Вилучено з: https://education.nationalgeographic.org/resource/sustainable-development-goals/

Mathis S., Stedman C. What is environmental, social and governance (ESG)? (2023) WhatIs.com. Вилучено з: https://www.techtarget.com/whatis/definition/environmental-social-and-governance-ESG

#1 What is ESG? (2023) Deloitte. Вилучено з: https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/global-business-services/articles/esg-explained-1-what-is-esg.html

The role of accounting in sustainable development. (2016) Resolve a DOI Name. Вилучено з: https://doi.org/10.21511/afc.01(2).2017.01

Author Biographies

Валентина Костюченко , Державний торговельно-економічний університет, Україна

д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування

Ірина Пащенко , Державний торговельно-економічний університет, Україна

здобувач вищої освіти факультету міжнародної торгівлі та права

Іванна Саковець , Державний торговельно-економічний університет, Україна

здобувач вищої освіти факультету міжнародної торгівлі та права

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Костюченко , В., Пащенко , І., & Саковець , І. (2023). ПРИНЦИПИ ESG І ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ. Grail of Science, (27), 117–123. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.012
Loading...