СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Authors

  • Микола Гапонюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0002-1541-0307
  • Катерина Левченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0001-9099-2303

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.013

Keywords:

фондовий ринок, цінні папери, обсяг торгів цінними паперами, біржовий ринок, позабіржовий ринок, фінансові інструменти

Summary

У статті розглянуто особливості функціонування вітчизняного фондового ринку. Здійснено аналіз функціонування ринку цінних паперів на фоні макроекономічних показників. Проаналізовано обсяг торгів цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринку. В роботі досліджено структуру обсягів торгів на організаторах торгівлі з розподілом за фінансовими інструментами й визначено, що першість займають державні облігації України. В статті проаналізована діяльність організаторів торгівлі цінними паперами. Запропоновано рекомендації щодо напрямів вдосконалення функціонування вітчизняного фондового ринку.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України 19.06.2020 №738-IX. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text

Горбачова О.М., Заяць Ю.А. (2021) Сучаний фондовий ринок України: проблеми та шляхи їх вирішення. Підприємництво та інновації. Випуск 20. С. 62-66. Вилучено з: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/459/446

Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В. (2021) Сучасний стан та проблеми функціонування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. № 7. Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/3.pdf

Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. (2020) Фондовий ринок України: функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. № 5. С. 103-107. Вилучено з: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf

Річний звіт НКЦПФР за 2020 рік. Вилучено з: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12530000

Author Biographies

Микола Гапонюк , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

канд. екон. наук, проф., проф. кафедри фінансів імені Віктора Федосова

Катерина Левченко , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова,

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Гапонюк , М., & Левченко , К. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Grail of Science, (27), 124–127. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.013
Loading...