АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Authors

  • Дарʼя Посашева Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Україна
  • Олег Предместніков Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Украї https://orcid.org/0000-0001-8196-647X

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.019

Keywords:

військові правопорушення, військова служба, військовослужбовець, законодавство, злочин

Summary

Починаючи з 2014 року та з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань міцно стоять на захисті наших кордонів, не даючи ворогу досягнути своїх злочинних цілей, щодо окупації суверенної території України. Але, на жаль, попри відважне, свідоме та чесне виконання обов’язків військової служби абсолютною більшістю військовослужбовців, у Збройних Силах України та інших військових підрозділах мають місце і випадки вчинення військових злочинів. Тому, проблема висвітлення військових кримінальних правопорушень, як ніколи зараз актуальна, оскільки порушення порядку несення або проходження військової служби може негативно позначатися на боєздатності військових частин і в цілому, на обороноздатності держави.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – Вилучено з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – (2001). – № 25-26. – Вилучено з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Карпенко М.І. (2015). Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень. Юридична наука. (8), 88-98.

Харитонов С.О. (2019). Військові злочини: поняття, система та проблеми кваліфікації (дис…д-ра юрид. наук). Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, Україна.

Туркот М. (2015). Особливості виконання спеціальних видів покарань, призначених військовослужбовцям. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. (1), 86–90.

Скуба Г. В. (2017). Криміналістичне забезпечення досудового розслідування терористичних актів (дис. … канд. юрид. наук). Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. Київ, Україна.

Фесенко О., Козакова І., Шнипко О., (2022). До питання про юридичну відповідальність за військові правопорушення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, (2), 237-243.

Карпенко М.І. (2020). Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України (автореф. дис.. ... докт. юрид. наук). Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, Україна.

Author Biographies

Дарʼя Посашева , Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Україна

Здобувач вищої освіти 1-го курсу магістратури

Олег Предместніков , Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Украї

д-р. юрид. наук, професор, професор кафедри публічного та приватного
права, заслужений юрист України

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Посашева , Д., & Предместніков , О. (2023). АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ. Grail of Science, (27), 152–157. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.019
Loading...