ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ

Authors

  • Кристина Резворович Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1183-613X

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.020

Keywords:

сім'я, шлюб, інститут, Стамбульська конвенція, гендер

Summary

Сім'я є не тільки основним інститутом соціалізації, а й важливим підґрунтям для інших інституцій. Сім'я є первинним етапом соціалізації для кожної людини, саме тому державі так важливо мати стабільно та адекватно працюючі інститути шлюбу та сім'ї. Для того щоб досягнути цієї мети, держава вдається до соціального забезпечення сімей; прагне надати стабільності загальному економічному стану країни тощо. Адже інститут сім'ї та шлюбу є дуже «делікатним», бо на його стан впливає багато чинників. Одним із них є законодавче забезпечення, яке передусім гарантуватиме членам інституту безпеку. У цьому дослідженні ми звернемось до Стамбульської конвенції, як до документу, який може змінити інститут шлюбу та зробити його більш стабільним у нашій країні.Метою дослідження є розгляд питань розвитку інституту шлюбу в контексті тих змін, яких потребує ратифікація Стамбульської конвенції, оскільки гендерний компонент впливатиме на законодавчий розвиток шлюбних відносин.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Резворович , К. (2023). ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. Grail of Science, (25), 121–124. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.03.2023.0172

2. Резворович, К. Р. (2021). Нормативно‐правові акти України як засіб забезпечення ефективного функціонування механізму реалізації гендерної рівності в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2. https://visnik.dduvs.in.ua/wp‐content/uploads/2021/09/21_2_ua/НВ_2‐2021_23.10.21‐125‐130.pdf

3. Нагорна О. О. (2019). Укладення шлюбного договору в Україні: порівняльний аналіз європейського та національного законодавства. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 333-334. https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3440/1/118.pdf

Юніна, М. П., & Настич, Т. М. (2018). Проблемні питання інституту шлюбу в сучасному сімейному праві України. Порівняльно-аналітичне право, (1), 126-129. http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-1-2018-1.pdf#page=126

Логінова М.&Лукомська А. (2022). Особливості процесу реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Молодий вчений, (5/105). С. 46-49. Вилучено з: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4773

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.(n.d.). Офіційний переклад. Вилучено з: https://rm.coe.int/1680462546

Проєкт Закону про інститут реєстрованих партнерств 9103 від 13.03.2023. (2023). Офіційний вебпортал парламенту України. Вилучено з: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1681894

Пропозиції Міністерства оборони України до проєкту Закону України «Про інститут реєстрованих партнерств» https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-3304940.pdf?fbclid=IwAR3sK3lN5j-mjaZSWd2h54LeZkAfrTVXK2aKsXxUvcCCqV6A3E8hD2Y3YN4

Author Biography

Кристина Резворович , Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

доктор юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного права та процесу

Downloads

Published

23.05.2023

Number of views 10

How to Cite

Резворович , К. (2023). ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ. Grail of Science, (27), 158–161. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.020
Loading...