ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.021

Keywords:

стадія, відкриття провадження, цивільний процес, судочинство, підсудність

Summary

Україна впевнено крокує до досягнення мети щодо отримання вищого статусу правової держави, яка має у своєму розпорядженні нове, прогресивне законодавство, постійно здійснює пошуки і втілює нові сучасні методи, спрямовані на дотримання й захист прав і свобод людини. Одним з таких кроків є судовоправова реформа, що нині триває. Однак поряд із цим існує багато інших проблем у цій царині.Виконання завдань цивільного судочинства залежить від правильного застосування судом норм матеріального та процесуального права.  У цьому розрізі первинним напрямком є система стадій цивільного процесу. Відкриття провадження у справі є однією з перших та найголовніших стадій цивільного процесу, адже під час неї суд вирішує питання про відкриття провадження по конкретній цивільній справі в суді першої інстанції, перевіряє наявність у особи, яка звернулася до суду, права на звернення до суду і дотримання встановленого порядку реалізації даного права.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Логінова, М. В., & Шурганов, М. С. (2022). ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНТСВА ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Льотної академії Національного авіаційного університету (протокол № 8 від 15 червня 2022 р.), 142., URL: http://www.ndekc.lviv.ua/pdf/17.pdf#page=143.

Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Київ, Істина, 2016, 944 с.

Логінов О. А. Цивільний процес України, навч. посібник. Київ 2012. С. 125, с. 361.

Бойко В. Б. Типові помилки при вирішенні питання про відкриття провадження в цивільній справі (на матеріалах судової практики). Приватне та публічне право. 2018. № 2. С. 42-47, с. 209.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України, Харків. Право, 2012, 624 с.

Стаття 186 Цивільного процесуальногоикодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7441.

Курс цивільного процесу, підручник В. В. Комаров, В. А. Бігун, В.В.Баранкова та ін. Харків Право, 2017, с.1352.

Осокіна С.Л. Цивільний процес. Загальна частина. Київ. Юрист, 2016, с. 669.

Новели цивільного процесуального кодексу України, матер. кругл. cтолу (Одеса, 26 березня 2018 р.) за заг. редакцією д.ю.н., проф. Н.Ю. Голубєвої. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса. Фенікс, 2018, c.112.

В.А. Бигун, В.В. Баранкова. Харьков. Право, 2002, 440 с.

Поліщук Н. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 14-18.

Author Biography

Аліна Сергіївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

канд.юрид.наук, доцент кафедри цивільного права та процесу

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Сергіївна, А. . (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. Grail of Science, (27), 162–169. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.021
Loading...