ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ МАЄ ДІТЕЙ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ МАЄ ДІТЕЙ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.022

Keywords:

шлюб, розлучення, подружжя, заява, цивільна справа

Summary

Розірвання шлюбу в судовому порядку є одним із законодавчо закріплених порядків даного акту, поряд з адміністративною процедурою розірвання шлюбу в органах РАЦСу. До компетенції судів такі справи відносяться за наявності певних обставин, які включають у себе наявність спіьних неповнолітніх дітей, за винятком випадків визнання судом іншого з подружжя безвісно відсутнім, недієздатним, а також відсутність згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу.Загалом, у теперішній час, у зв'язку з кардинальними соціально-економічними змінами у суспільстві та державі, виникла потреба у зміні регулювання сімейних відносин. Сучасне суспільство стикається з глибокими змінами базових основ життєдіяльності. Дедалі більше неповнолітніх дітей залишаються без батьків, що збільшує ризики соціального неблагополуччя дитинства, адже розпад сім'ї негайно та важко позначається на морально-емоційному та матеріальному стані дітей. У той же час сучасні розірвання шлюбу характеризуються тим, що наявність дітей і їх кількість не утримують подружжя у конфліктній ситуації від розлучення, зворотний зв'язок між розлученнями та народжуваністю практично зник. Це, у свою чергу, актуалізує дослідження порядку розгляду справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cтаття 109 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-III, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n534.

Mitusova, K. (2022). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Modern engineering and innovative technologies, (22-02), 88-92..

Спектор О.М. Особливості розірвання шлюбу подружжям, яке має неповнолітніх дітей. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Серія ПРАВО. Випуск 41. Том 1. С. 125.

Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец.12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ,2009. С. 14.

Дутко А.О. Розірвання шлюбу за законодавством України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць : Юридичні науки. 2014. № 801. С. 53.

Ромовська З. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2006. с. 239.

Розгон О. Проблемні питання визначення місця проживання дитини до та після розірвання шлюбу її батьків. Мала енциклопедія нотаріуса. 2016. № 5. С. 207.

Лихолат І. Договірний порядок визначення місця проживання дитини в нотаріальній практиці. Нотаріат України. 2014. № 12. С. 29.

Дутко А. О. Розірвання шлюбу за законодавством України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2014. № 801. С. 52-53.

Кондратенко Т. Щодо необхідності визначення місця проживання дитини при розірванні шлюбу. URL: https://radako.com.ua/news.

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р. URL: https://www.content.net.ua/registration/content/ua3878/pages/f33823.html.

Плахотнюк М. Визначення місця проживання дитини за наявності спору між батьками. URL: https://ldn.org.ua/consultations.

Паламарчук А.О. Розгляд справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, в порядку окремого провадження. Юриспруденція. Теорія і практика. 2011. № 5(79). С. 3.

Author Biography

Аліна Сергіївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

канд.юрид.наук, доцент кафедри цивільного права та процесу

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Сергіївна, А. . (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ МАЄ ДІТЕЙ. Grail of Science, (27), 170–176. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.022
Loading...