ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Authors

  • Назарій Наумов Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна
  • Аліна Сергіївна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6520-247X

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.023

Keywords:

інформація, право на екологічну інформацію, порушення права на інформацію, конституційні права

Summary

Право громадян на доступ до екологічної інформації є одним з основних принципів екологічної правової системи. Це право визначене в різних міжнародних конвенціях та національних законодавствах. Згідно  Конституцією України та іншими Законами України громадяни мають право на доступ до інформації про стан довкілля, а також на інформацію про дії та рішення, що приймаються у справах, що стосуються довкілля. Це право дозволяє громадянам бути більш освіченими та здатними приймати участь у процесах, що стосуються охорони навколишнього середовища та збереження його ресурсів. Звісно ж за порушення права на вільний доступ до екологічної інформації передбачено відповідальність.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 №2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 №8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. № 41. Ст. 546. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Закон України «Про інформацію» Від 2 жовтня 1992 року № 2657- XII Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. Ст. 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Закон України «Про доступ до публічної інформації». Науково-практичний коментар [Текст] / Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. К. : СПД Гончарук А. Б., 2012.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) від 25.06.1998 р. Конвенцію ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14) від 06.07.99 )

Борщевська, О. М., & Іванова, О. М. (2018). Право на екологічну інформацію та інформацію про стан довкілля як складові здійснення прав людини на безпечне навколишнє природне середовище. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, (1), 136-140.

Кушакова-Костицька, Н. В. (2018). Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження): монографія/наук. редактор МВ Костицький. К. Логос, 271.

Author Biographies

Назарій Наумов , Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

курсант ННІ права та підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції

Аліна Сергіївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Наумов , Н., & Сергіївна, А. . (2023). ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Grail of Science, (27), 177–181. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.023
Loading...