ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Authors

  • Роман Моняк Київський університет права НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.024

Keywords:

франчайзинг, франшиза, франчайзинговий бізнес, договір, комерційна концесія

Summary

У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері франчайзингових послуг. Відновлення бізнесу у післявоєнний період та приваблення інвестицій в економіку України неможливе без удосконалення правового регулювання різних видів господарської діяльності. Франчайзинг як один з видів інвестування у діючий бізнес є таким видом господарської діяльності. Він має свої переваги перед іншими видами бізнесу, які можуть зацікавити підприємців займатися бізнесом на основі придбання франшизи. У розвинених країнах світу франчайзинг є одним із найпопулярніших способів ведення бізнесу, але в Україні він ще не отримав належного розвитку та законодавчого регулювання. Для законодавства України юридична природа цього договору залишається відносно новою, а реалії сьогодення вимагають удосконалення правового регулювання франчайзингу з врахуванням іноземного досвіду.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Романчук, К. В., & Кирій, І. О. (2016). Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії. Ефективна економіка, (12).

Паніна, Ю. С. (2016). Тенденції правового регулювання договору франчайзингу в країнах Європейського Союзу. Національний юридичний журнал: теорія і практика. (6)

Om franchisegivares informationsskyldighet: Svensk Lag (2006:484) på (2006). Justitiedepartementet L1. Sverige. Вилучено з: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006484-om-franchisegiv_sfs-2006- 484 .

Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores. Gobierno de Espana. Ministerio de la Presidencia. Вилучено з: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-27168.

Особливості правового регулювання франчайзингу в ЄС. (2015). Б24 – Інформаційний Бізнес Портал. Вилучено з: https://www.buh24.com.ua/osoblivosti-pravovogo-regulyuvannya-franchayzingu-v-yes/

Подоляк С.А. (2022). Правове регулювання франчайзингу у світі. Юридичний науковий електронний журнал. (5)

Господарський кодекс України (Закон України). № 436-IV. (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Цивільний кодекс України (Закон України). № 435-IV. (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Постанова Західного апеляційного господарського суду від 10.06.2022 у справі № 926/3594/21. (Постанова). Вилучено з: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104745928

Василевський І.П., Черненко Н.О. (2019). Щодо правового регулювання франчайзингу в Україні з позиції комерційної концесії

Беззуб, І. (2015). Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php.

Federation of franchising development”(2010), available at: http://fdf.org.ua/about-franchise/glossary

Author Biography

Роман Моняк , Київський університет права НАН України, Україна

адвокат, аспірант
спеціальність 293 – Міжнародне право

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 1

How to Cite

Моняк , Р. (2023). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Grail of Science, (27), 182–187. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.024
Loading...