СУЧАСНІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ТА ОХОРОНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

СУЧАСНІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ТА ОХОРОНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Authors

  • Валерія Цапович Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна
  • Аліна Сергіївна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6520-247X

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.025

Keywords:

екологічні права, гарантії, природоресурсне законодавство, конституційні права, диференціація, охорона навколишнього середовища, Україна

Summary

У статті розглядається питання про гарантії, які забезпечують дотримання та охорону екологічних прав в Україні. У статті детально описуються загальні та спеціальні гарантії, що визначені у законодавстві України, зокрема у Законі про охорону навколишнього природного середовища та природоресурсних кодексах. Також обговорюються можливості диференціації гарантій екологічних прав за різними критеріями. Автор статті вважає, що питання про класифікацію гарантій екологічних прав є науково обґрунтованим та важливим для їх ефективної реалізації в Україні.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. с. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 03.04.2023 р.)

Мірошниченко О.С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні: Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.07. Харків, 2005. 21 с.

Рябець К.А. Удосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення конституційного права громадян України щодо користування природними об’єктами права власності народу. Актуальні проблеми прав людини та держави в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць. Матеріали науковопрактичної конференції молодих науковців. Київ: НАУУ. 2006. С. 38-40.

Антонюк У.В. Забезпечення екологічних прав в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Випуск № 1 (4). С. 104-108.

Кобецька Н.Р. Екологічне право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 354 с.

Author Biographies

Валерія Цапович , Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

курсант
ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Аліна Сергіївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Цапович , В., & Сергіївна, А. (2023). СУЧАСНІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ТА ОХОРОНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ. Grail of Science, (27), 188–192. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.025
Loading...