ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОЇ ВОЛІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОЇ ВОЛІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.027

Summary

Юридична особа є окремим учасником правовідносин, який наділений правоздатністю і дієздатністю, виступає від власного імені, має відокремлене майно та може бути позивачем і відповідачем у суді. Наведені ознаки юридичної особи потребують наявності у неї свободи волі, адже без можливості усвідомлено та добровільно приймати рішення, господарська діяльність втрачає сенс. Проте, якщо свобода волі фізичної особи зазнала поодиноких досліджень, специфіка колективної волі юридичної особи досі не була висвітлена у науковій доктрині.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Will. (2023). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/will

Воля. (2018). Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. http://sum.in.ua/s/volja.

Скакун, O. (2001). Теорія держави і права. Консум.

Господарський кодекс України, Кодекс України № 436-IV (2023) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Парасюк, В., & Парасюк, M. (2018). Особливості правосубʼєктності юридичних осіб. Visegrad Jurnal on Human Rights, (2), 139–145.

Author Biography

Віктор Савченко , Оксфордський університет, Велика Британія

канд.юрид.наук доцент
науковий співробітник

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Савченко , В. (2023). ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОЇ ВОЛІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Grail of Science, (27), 198–200. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.027
Loading...