ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ПОЛІЦІЇ: ГЕНДЕРНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТИ

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ПОЛІЦІЇ: ГЕНДЕРНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТИ

Authors

  • Андрій Мельник Луганський навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.028

Summary

Одним із важливих завдань, що потребують вирішення на шляху до інтеграції України в європейський суспільно-політичний простір постає необхідність реформування правоохоронної системи з її орієнтацією на служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, що у свою чергу окреслює для поліції значне коло професійних задач.  Проте, якісна реалізація процесу реформування неможлива без адаптованої до вимог сьогодення кадрової політики Національної поліції України. Саме тому постає питання визначення концептуальних підходів у формуванні кадрової політики в поліцейській структурі яка б відповідала загальноєвропейській практиці правоохоронної діяльності.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

ОБСЄ, Роль громадської служби поліції (указ. док., прим. 6), ст.10;

Фонд «Поліцейська служба в багатонаціональному суспільстві», Ротердамська хартія (указ. док., прим. 13), ст.2.5-2.6;

Рада Європи, Європейський кодекс поліцейської етики (указ. док., прим 9), ст. 24;

HCNM Рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві, рек. 7, ст.14;

Конвенція Організації об’єднаних націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, (Нью-Йорк: Генеральна асамблея ООН, 1979 р.) Резолюція 34/180.

Author Biography

Андрій Мельник , Луганський навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, Україна

викладач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 1

How to Cite

Мельник , А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ПОЛІЦІЇ: ГЕНДЕРНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТИ. Grail of Science, (27), 201–202. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.028
Loading...