КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ І ПОРУШНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В КОНТРОЛЬОВАНИХ ЗОНАХ БІЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ І ПОРУШНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В КОНТРОЛЬОВАНИХ ЗОНАХ БІЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Authors

  • Михайло Дівізінюк Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-5657-2302
  • Олена Азаренко Науково-дослідний лабораторно-експериментальний центр «БРАНД ТРЕЙД» https://orcid.org/0000-0003-2927-5545
  • Геннадій Камишенцев Національний університет оборони імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5780-3539
  • Олександр Фаррахов Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0003-4988-126X
  • Вікторія Лукашенко Національний авіаційний університет міністерства освіти та науки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-8898-2269

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.029

Keywords:

автомобільні транспортні засоби, об’єкт критичної інфраструктури, контрольована зона, ситуаційний фон, порушник, порушення, рівень

Summary

В роботі пропонується виконувати класифікацію порушень і порушників при використанні автомобільних транспортних засобів в контрольованих зонах біля об’єктів критичної інфраструктури по п’яти рівнях. Перший рівень - це відхилення від стаціонарності або порушення правил дорожнього руху, здійснені автомобільним транспортним засобом, які не привели до дорожньо-транспортних подій. Другий рівень - це два-три відхилення першого рівня, здійснені автомобільним транспортним засобом, впродовж нетривалого проміжку часу. До третього рівня відносяться дії явно провокаційного характеру, до четвертого рівня - дії, небезпечні відносно об’єкту, що охороняється, і до п’ятого - явно ворожі дії відносно об’єкту, що охороняється.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ключове завдання нашої держави / Промови та звернення / Вилучено з: https://www.president.gov.ua/news/speeches

Азаренко, Е.В., Григорьева, В.Н., Дивизинюк, М.М. и другие. (2008). Обобщенные подходы к моделированию чрезвычайных ситуаций техногенного характера с радиоактивным загрязнением местности. Сборник научных трудов СНУЯЭиП, 3(27), 207-214.

Гончаренко, Ю.Ю., Дивизинюк, М.М., Касаткина, Н.В., Камышенцев, Г.В., Лазаренко, С.В. (2016). Некоторые аспекты безопасности критической инфраструктуры государства. Інформаційна безпека – науковий журнал східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 4(24). 135-140.

Дивизинюк, М.М., Азаренко, Е.В., Гончаренко, Ю.Ю., Лазаренко, С.В., Ожиганова, М.И. (2019). Информационно-технические методы предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера на объектах критической инфраструктуры. Часть 1. С использованием активных импульсных радиолокационных средств. Киев: НУО имени Ивана Черняховского. ISBN 978-617-7187-33-1.

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Закон Украйни). №2064-ІІІ. (2000). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text

Азаренко, Е., Гончаренко, Ю., Дивизинюк, М., Мирненко, В., Сирица, Ю. (2020). Структурно-логическая модель управления чрезвычайной ситуацией террористического характера и ее особенности, обусловленные скрытым электромагнитным воздействием на оперативный состав охраняемого объекта критической инфраструктуры. Social development & Security, Vol.10, No.1, 177-187. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.1.18

Divizinyuk, M., Kasatkina, N., Melnyk, B. The Use of Electrical Monitoring and Surveillance Systems to Prevent Emergencies of a Terrorist Nature (on the Example of Motor Vehicles). Міжнародна наукова конференція «2019 IEEE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON Computational Problems of Electrical Engineering», September 15-18, 2019, Slavske-Lviv, Ukraine.

Азаренко, Е.В., Гончаренко, Ю.Ю., Дивизинюк, М.М., Ожиганова М.И. (2018). Защита критической инфраструктуры государства от террористического воздействия. Киев: ИГНС НАНУ. ISBN 978-617-7187-25-6.

Дівізінюк, М.М., Єременко, С.А., Лєфтєров, О.А., Пруський, А.В., Стрілец, В.В., Стрілец, В.М., Шевченко, Р.І. (2022). Теоретичні засади парадигми «цивільний захист». Київ: ТОВ «АЗИМУТ-ПРІНТ». ISBN 978-617-8015-20-6.

Азаренко, Е., Бородина, Н., Касаткина, Н., Камышенцев, Г., Лазаренко, С., Рыбка, Е. (2017). Характеристика ситуационного фона около охраняемого объекта критической инфраструктуры (на примере автомобильных транспортных средств). Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні», 1(33), 39-51.

Азаренко, Е.В., Дивизинюк, М.М., Касаткина, Н.В., Лазаренко, С.В. (2017). Математическая модель выявления признаков чрезвычайных ситуаций террористического характера против объектов критической инфраструктуры с использованием автомобильных транспортных средств. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 2(58), 164-168.

Honcharenko, Yu., Kasatkina, N., Maslyiak, Yu., Maslyiak, B., Honchar, L. Information Technology of Motor Vehicle Databases Use to Prevent Terrorist Emergencies. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 16-18 Sept. 2020, Deggendorf, Germany. https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208961

Азаренко, Е., Гончаренко, Ю., Дивизинюк, М., Коноваленко, Н. (2016). Особенности радиолокационной информации как средства предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера. Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні», 2(32), 82-87.

Author Biographies

Михайло Дівізінюк , Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Україна

доктор фізико-математичних наук, професор,
головний науковий співробітник

Олена Азаренко , Науково-дослідний лабораторно-експериментальний центр «БРАНД ТРЕЙД»

доктор фізико-математичних наук, професор, заступник керівника

Геннадій Камишенцев , Національний університет оборони імені Івана Черняховського, Україна

доктор технічних наук, науковий співробітник

Олександр Фаррахов , Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Вікторія Лукашенко , Національний авіаційний університет міністерства освіти та науки України, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Дівізінюк , М., Азаренко , О., Камишенцев , Г., Фаррахов , О., & Лукашенко , В. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ І ПОРУШНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В КОНТРОЛЬОВАНИХ ЗОНАХ БІЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Grail of Science, (27), 203–208. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.029

Issue

Section

Military sciences, National security and Security of the State Border

Categories

Most read articles by the same author(s)

Loading...