ГЛУТАМАТ НАТРІЮ, ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ БІОСИНТЕЗУ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ СТРЕПТОМІЦЕТНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ВИРОБНИЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

ГЛУТАМАТ НАТРІЮ, ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ БІОСИНТЕЗУ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ СТРЕПТОМІЦЕТНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ВИРОБНИЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Authors

  • Євгенія Івченко Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0009-0000-8880-8650
  • Тетяна Кілочок Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна
  • Наталія Мітіна Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-5384-7040

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.032

Keywords:

Глутамат натрію С5Н8NO4Na·H2O, поживне середовище, біосинтез, амілолітична активність, біомаса, амілолітичні ферменти

Summary

Сучасна біотехнологія ензимів є перспективною та швидко розвиваючою галуззю промислової біотехнології, яка потребує нових перспективних досліджень в аспекті оптимізації умов біосинтезу ферментів. Модулювання біосинтетичної активності штамів продуцентів дозволяє значно збільшити економічний вихід виробництва. Одним з факторів збільшення ефективності є склад поживного середовища, яке може бути оптимізоване залежно від потреб мікроорганізмів. Компоненти, що входять у склад поживного середовища грають ключову роль в біосинтезі тому метою дослідження є оптимізація складу компонентів поживного середовища для біосинтезу амілолітичних ферментів продуцентом стрептоміцетного походження. В рамках комплексної оптимізації підбір кожного з компонентів системи впливає на результати симплекс- моделі. Для оптимізації використовувався сиплекс метод математичного моделювання. Для аналізу біосинтетичної активності використовували стандартні методи визначення біомаси та амілолітичної активності. Встановлено, що амілолітична активність в результаті дослідження зростає на 263% в порівняні з контролем, що свідчить про направлений біосинтез амілаз, які як відомо знаходять широке застосування у різних галузях.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Івченко Є., Кілочок Т./«Оптимізація складу поживного середовища для біосинтезу амілолітичних ферментів штамом streptomyces recefensis var. lyticus 2р-15».// Матеріали конференцій МЦНД, Вересень 2021, – с.69-74

Грегірчак Н.М., Антонюк М.М., Буценко Л.М.. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2015. — 267 с.

Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 258 с.

Черваков О.В., Адріянова М.В. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології [Текст]: конспект лекцій з курсу «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології»/ Черваков О.В., Адріянова М.В.; ДВНЗ УДХТУ. – Дніпропетровськ, 2016. – 59 с.

Author Biographies

Євгенія Івченко , Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна

аспірант 3 року навчання

Тетяна Кілочок , Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна

доцент, кандидат біологічних наук

Наталія Мітіна , Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна

доцент, кандидат технічних наук

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Івченко , Є., Кілочок , Т., & Мітіна , Н. (2023). ГЛУТАМАТ НАТРІЮ, ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ БІОСИНТЕЗУ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ СТРЕПТОМІЦЕТНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ВИРОБНИЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ. Grail of Science, (27), 218–221. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.032
Loading...