MEDICINAL PLANTS: ANALYSIS OF HARMFUL ENTOMOFAUNA AND FEATURES OF BIOPROTECTION AGAINST PHYTOPHAGES IN UKRAINE

MEDICINAL PLANTS: ANALYSIS OF HARMFUL ENTOMOFAUNA AND FEATURES OF BIOPROTECTION AGAINST PHYTOPHAGES IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.035

Keywords:

medicinal plants, pests of medicinal plants, biomethod, entomophages, microbiopesticides, bacteria, fungi, viruses

Summary

The modern state of agricultural technologies for cultivation of medicinal plants requires reliable and safe methods of controlling the development of pests. Given the high requirements for raw materials, traditional methods are not used, especially in the production of organic products. The presented article provides an analysis of the most widespread pests of medicinal plants depending on which organs they damage: soil, stems and leaves, generative organs. An overview of the most promising formulations developed in Ukraine for the biological protection of plants from phytophages: biopesticides and entomophages, is given, their advantages and features are discussed.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Horoshko V.V., Hubanov O.H., Siryk O.M. (2013) Efektyvnist zastosuvannia biolohichnykh preparativ na kulturakh Salvia officinalis L., Galega officinalis L., Mentha piperita L. Likarske roslynnytstvo: vid dosvidu mynuloho do novitnikh tekhnolohii : materialy druhoi Mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii. Poltava, 2013. S. 39-42. (in Ukrainian)

Kataloh preparativ TOV TD Enzym-ahro. Kyiv. 126 s. (in Ukrainian)

Kovalova A. O. (2013) Shkidnyky likarskykh roslyn rodyny hubotsvitykh v pivnichnomu Lisostepu Ukrainy. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. Vyp. 17(1). S. 429-432. (in Ukrainian)

Matiash V. (2003) Ahrotekhnika vyroshchuvannia likarskykh roslyn. Propozytsiia. 2003. №1. S. 50-51. (in Ukrainian)

Patyka V.F., Patyka T.I. (2007) Jekologija Bacillus thuringiensis. Monografija. K.:Izd-vo PDAA. 216 s. (in Russian)

Pospielov S.V., Nechyporenko N.I., Pospielova H.D. ta in. (2020) Shkidlyva entomofauna likarskykh roslyn rodyny Hlukhokropyvovi (Lamiaceae). V kn.: Ekolohichni innovatsii u pidvyshchenni ekonomichnoi ta prodovolchoi bezpeky Ukrainy: kolektyvna monohrafiia. Hlava 5.2. Poltava: Astraia. 2020. S.93-101. https://doi.org/10.5281/zenodo.4271773 (in Ukrainian)

Pospielov S.V., Nechyporenko N.I., Pospielova H.D. ta in. (2021) Fitosanitarnyi stan posiviv sholomnytsi baikalskoi. Likarske roslynnytstvo: vid dosvidu mynuloho do novitnikh tekhnolohii. Materialy deviatoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (29-30 chervnia 2020 r. m. Poltava). RVV PDAA. 2021. S. 62-64 https://doi.org/10.5281/zenodo.5541344 (in Ukrainian)

Rak V. V., Horoshko V.V. (2011) Rozrobka ahroekolohichnykh zakhodiv Valeriana officinalis L. vid khvorob i shkidnykiv. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2011. № 1. S. 63-65. (in Ukrainian)

Trybel S.O., Fedorenko V.P., Lapa O.M. (2004) Sovky. K.: Vydavnytstvo «Koloobih», 2004. S. 57-61. (in Ukrainian)

Fedorenko V. P., Broun I.V. (2012) Biolohichnyi zakhyst vid zelenoi yablunevoi popelytsi. Karantyn i zakhyst roslyn. 2012. № 1. S. 24-25.

Fokin A. (2008) Biolohichnyi zakhyst likarskykh kultur. Propozytsiia. 2008. № 6. S.80-82. (in Ukrainian)

Agromar [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupa: www.agromar.com.ua (data zvernennia 21.08.2017). Kataloh produktsii torhovoi marky Ahromar 2017 r. Biolohichnyi zakhyst roslyn vid khvorob i shkidnykiv. (in Ukrainian)

Alhadidi SN, Griffin JN, Fowler MS (2018) Natural enemy composition rather than richness determines pest suppression. Biocontrol 63:575–584

Bale JS, van Lenteren JC, Bigler F. (2008) Biological control and sustainable food production. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Feb 27;363(1492):761-76. doi: 10.1098/rstb.2007.2182.

Liu Y, Yang Y, Wang B. (2022) Entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae play roles of maize (Zea mays) growth promoter. Sci Rep. Sep 20;12(1):15706. doi: 10.1038/s41598-022-19899-7.

Author Biographies

Ganna Pospielova , Poltava State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, associate professor

Sergii Pospielov , Poltava State Agrarian University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of V.I. Sazanov Department of Agriculture and Agrochemistry

Natalia Nechiporenko , Poltava State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, associate professor

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Pospielova , G., Pospielov , S., & Nechiporenko , N. (2023). MEDICINAL PLANTS: ANALYSIS OF HARMFUL ENTOMOFAUNA AND FEATURES OF BIOPROTECTION AGAINST PHYTOPHAGES IN UKRAINE. Grail of Science, (27), 231–237. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.035
Loading...