МЕТОДОЛОГІЧНІ І КРИТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ СТВОРЕННІ ЦІЛЬОВИХ ОБ’ЄКТІВ БУДІНДУСТРІЇ

МЕТОДОЛОГІЧНІ І КРИТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ СТВОРЕННІ ЦІЛЬОВИХ ОБ’ЄКТІВ БУДІНДУСТРІЇ

Authors

  • Євгеній Горбатюк Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-8148-5323
  • Олександр Тереньєв Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-6995-1419
  • Олександр Макарчук Надслучанський інститут НУВГП, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.040

Keywords:

енергія, інженерний комплекс, робоче середовище, синергетика

Summary

В роботі досліджуються процеси формування оптимального рівня енерговитрат інженерними комплексами і цілеспрямованої передачі енергії на робочі середовища при створенні оборонних, промислових, цивільних об’єктів і об’єктів інфраструктури, технологія будівництва яких передбачає розробку, подрібнення, перемішування, ущільнення, транспортування різних робочих середовищ, управління системою розподілення енергопотоків, адекватну вимогам зовнішнього середовища. Ці процеси пропонується розглядати в єдиній синергетичній системі, що складається із двох взаємодіючих підсистем – інженерних комплексів та цільових об’єктів будіндустрії з інтелектуальною корекцією.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин: монографія (2014) / Пелевін Л.Є., Назаренко І.І., Горбатюк Є.В., Свідерський А.Т., Аржаєв Г.О. Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. 144с.

Дослідження робочих органів землерийних машин безперервної дії (2021) / Горбатюк Євгеній, Пелевін Леонід, Терентьєв Олександр, Свідерський Анатолій. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. №98. Київ: КНУБА. 45–54. DOI: 10.32347/gbdmm2021.98.0201

Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. (2020) Development of boring working organs is with the causative vibroagent of vertical vibrations. Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 28-29, 2020. Dnipro, P.1. 292-294.

Gorbatyuk I., Mishchuk D., Balaka M. (2022) Development machines of boring working organs is with the causative vibroagent of vertical vibrations. Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the ХХIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2022. 585-587. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.23.

Pelevin L., Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. (2021) Methodological and criterion bases of the study of the functioning of engineering complexes in the creation of target objects of the construction industry. In collective monograph “Technical research and development”. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 396-401.

Gorbatyuk I.V., Rashkivskiy V.P., Parkhomenko M.A. (2022) Decision-making based on the construction of fuzzy models in control systems of engineering complexes. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 червня 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа. 2022. 165-166.

Дудик М.В. Термодинаміка і статистична фізика (курс лекцій): навч. посіб. (2015). Умань: ПП «Жовтий», 2015. 132 с.

Author Biographies

Євгеній Горбатюк , Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин

Олександр Тереньєв , Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій
проєктування та прикладної математики

Олександр Макарчук , Надслучанський інститут НУВГП, Україна

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та
загальнотехнічних дисциплін

Downloads

Published

24.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Горбатюк , Є., Тереньєв , О., & Макарчук , О. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ І КРИТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ СТВОРЕННІ ЦІЛЬОВИХ ОБ’ЄКТІВ БУДІНДУСТРІЇ. Grail of Science, (27), 258–264. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.040
Loading...