ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ІоТ В ПРОТОКОЛЬНОМУ СТЕКОВІ

ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ІоТ В ПРОТОКОЛЬНОМУ СТЕКОВІ

Authors

  • Т. Коробейнікова Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-2487-8742
  • Т. Іськович Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.053

Keywords:

архітектура ІоТ, протокольний стек, безпека даних, порівняльний аналіз, IoT

Summary

В даній роботі розглядається архітектура та компоненти екосистеми ІоТ із подальшим розширення її трирівневої моделі безпеки до чотирирівневої відповідно загально прийнятому стеку TCP/IP. Компоненти системи Інтернету речей детально та структуровано перелічені, створені таблиці 3- та 4-рівневих моделей безпеки IoT, проведено аналіз особливостей взаємодії елементів Інтернету речей та загроз для її інформаційної безпеки.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Introduction to IoT. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://lms.netacad.com/course/view.php?id=744659.

Комп'ютерні мережі: навч. посібник / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 228 с.

Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO : навч. посібник / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 232 с.

Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5Мбайт). – Київ: КПІім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с.

Jing, Qi & Vasilakos, Athanasios & Wan, Jiafu & Lu, Jingwei & Qiu, Dechao. (2014). Security of the Internet of Things: Perspectives and challenges. Wireless Networks. 20. 2481-2501. 10.1007/s11276-014-0761-7.

Інтернет речей: мережева архітектура та архітектура безпеки [Електронний

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bizmaster.xyz/2020/12/internet-rechei-merezheva-arkhitektura-ta-arkhitektura-bezpeky.html.

Трояновська Т. І. Побудова захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. // Захарченко С.М., Трояновська Т. І., Бойко О.В. Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. – 133 с.

Author Biographies

Т. Коробейнікова , Національний університет «Львівська політехніка», Україна

канд.техн.наук, доц.

Т. Іськович , Національний університет «Львівська політехніка», Україна

студент

Downloads

Published

25.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Коробейнікова , Т., & Іськович , Т. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ІоТ В ПРОТОКОЛЬНОМУ СТЕКОВІ. Grail of Science, (27), 341–346. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.053
Loading...