СИСТЕМНИЙ МОНІТОРИНГ МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ В ТРІАДІ SIEM-EDR-NDR

СИСТЕМНИЙ МОНІТОРИНГ МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ В ТРІАДІ SIEM-EDR-NDR

Authors

  • Т. Коробейнікова Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-2487-8742
  • В. Федорченко Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.055

Keywords:

Інформаційна безпека, загрози ІБ, мережева безпека SIEM, EDR, NDR, SOC

Summary

У роботі розглянуто ідею побудови системи захисту інформації, методи та засоби безпекового моніторингу мережі, сучасні підходи захисту інформації в рамках SOC та ідею системного моніторингу мережі в рамках моделі тріади SIEM-EDR-NDR. Проаналізовані та класифіковані поточні загрози інформаційній безпеці (ІБ). Згадані принципи побудови системи ІБ. Наведено приклади ефективного використання систем SOC і SIEM-EDR-NDR для забезпечення безпеки мережі. Розглянута взаємодія трьох компонентів тріади SOC між собою та їх взаємодоповнення.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Таченко І. А., Коробейнікова Т. І. & Захарченко С. М. (2021) Огляд сучасного стану питання в галузі оцінювання ризиків мережевої безпеки. Scientific Collection «InterConf», (84), 417-432. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.11.2021.

Tachenko І. & Korobeinikova T. (2021) The basic aspects of assessment and risk remediation technological chain. “Information protection and information systems security”: сoll.of scientific papers with Proceedings of the VIIІ-th International Scientific and Technical Conference (Vol. 1, p. 17-19). November 11, 2021, Lviv: NULP.

Щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України (2021). Вилучено із: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0365500-11.

Про засади інформаційної безпеки України (Закон України) (2014). Вилучено із: https://ips.ligazakon.net/document/JG3TH00A.

Захарченко С. М., Трояновська Т. І. & Бойко О. В. (2017). Побудова захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. Вінниця: ВНТУ – 133 с.

Гребенюк А. М. & Рибальченко Л. В. (2020). Основи управління інформаційною безпекою: навч. посібник. Дніпро: ДДУВС – 144 с.

Класифікація загроз інформаційній безпеці (2020). Вилучено із: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/.

What is the SOC visibility triad? (2023). – Вилучено із: https://www.nomios.be/en/resources/what-is-the-soc-visibility-triad/.

Author Biographies

Т. Коробейнікова , Національний університет «Львівська політехніка», Україна

канд.техн.наук, доц.

В. Федорченко , Національний університет «Львівська політехніка», Україна

стедент

Downloads

Published

25.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Коробейнікова , Т., & Федорченко , В. (2023). СИСТЕМНИЙ МОНІТОРИНГ МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ В ТРІАДІ SIEM-EDR-NDR. Grail of Science, (27), 354–360. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.055
Loading...