ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В НЕОДНОРІДНІЙ ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ З ВНУТРІШНІМ ОТВОРОМ

ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В НЕОДНОРІДНІЙ ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ З ВНУТРІШНІМ ОТВОРОМ

Authors

  • Олена Лупаренко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.060

Keywords:

гармонійні коливання, локальна концентрація напружень, крайовий резонанс, метод суперпозицій, напружено-деформований стан

Summary

У рамках модифікованого методу суперпозиції побудовано розв’язок задачі про гармонійні коливання кусочно-неоднорідної області, що складається з трьох з’єднаних один з одним прямокутників з різними пружними властивостями. Проведено дослідження особливості хвильового поля в околі сингулярної точки границі на стику прямокутників. Це дозволяє дати практичні рекомендації щодо підбору пружних характеристик областей, що стикуються з метою мінімізації локальної концентрації напруг, що виникає в особливих точках перерізу.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гринченко В.Т. & Мелешко В.В. (1981). Гармонические колебания и волны в упругих телах. Киев: Наук. думка.

Белоконь А.В. (1977) Об одном методе решения задач теории упругости для тел конечных размеров. Докл. АН СССР (233), 56-59.

Вовк Л.П. & Белоконь А.В. (1982). Об установившихся колебаниях электроупругой пластины переменной толщины. Прикладная механика, (18), 93-97.

Вовк Л.П., Соболь Б.В. Лупаренко Е.В. (2001). Асимптотический метод исследования волновых полей в анизотропной прямоугольной области. Вестник Донского государственного технического университета, (1), 57-65.

Вовк Л.П. & Лупаренко Е.В. (2002). Про один метод исследования вибрационных характеристик кусочно-неоднородных элементов конструкций прямоугольной формы. Вибрации в технике и технологиях, (24), 22-25.

Author Biography

Олена Лупаренко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедри вищої та прикладної математики

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Лупаренко , О. (2023). ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ В НЕОДНОРІДНІЙ ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ З ВНУТРІШНІМ ОТВОРОМ. Grail of Science, (27), 398–403. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.060
Loading...