ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ

Authors

  • Ольга Мішуль Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
  • Олена Яременко-Гасюк Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-9544-4733

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.063

Keywords:

безеквівалентна лексика, реалії, перекладознавство, транскрибування, порівняльний переклад, описовий переклад, фразеологічний переклад

Summary

Робота присвячена особливостям перекладу безеквівалентної лексики з англійської мови на українську. Визначається поняття безеквівалентної лексики та наводяться приклади таких слів. Розглядаються різні підходи до перекладу безеквівалентної лексики, зокрема, транскрибування, порівняльний, описовий та фразеологічний переклад. Вибір методу перекладу залежить від контексту та специфіки мови-джерела та мови-цілі. Також розглядаються проблеми, які можуть виникнути під час перекладу безеквівалентної лексики, і пропонуються можливі шляхи їх вирішення. Загалом, стаття містить корисну інформацію для перекладачів, які зіштовхуються з проблемою перекладу слів, які не мають еквівалентів в мові-цілі.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cambridge Dictionary [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/

Бондар, Т. (2015). Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу. Актуальні питання іноземної філології, (3).

Бугулов И. Н. & Шевченко О.Ф. (1985) Особенности передачи слов-реалий в переводах англоязычной литературы развивающихся стран. Київ.

Кочерган М. П. (1999) Загальне мовознавство : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Київ.

Кузенко Г. М. Особливості перекладу безеквівалентної лексики. Серія «Філологічна», (59), 104-109.

Щеголєва Т. Л. (2016) Способи перекладу безеквівалентної лексики в текстах американської преси. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, (139).

Яблочнікова, В. О. (2015) Особливості перекладу безеквівалентної лексики. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна, (59), 249-251.

Author Biographies

Ольга Мішуль , Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

Здобувач вищої освіти природничого факультету

Олена Яременко-Гасюк , Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна

канд. пед. наук, доцент, завідуюча кафедрою іноземних мов

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Мішуль , О. ., & Яременко-Гасюк , О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ. Grail of Science, (27), 413–415. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.063
Loading...