ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРАМИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРАМИ

Authors

  • Василь Зварич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-4634-5800

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.064

Keywords:

драма, пафос, Гегель, теорія драми

Summary

У статті розглянуто  концептуальні засади  літературознавчих досліджень  теорії драми,  які базуються на знакових працях з поетики, естетики (Арістотель, Платон, Гегель), а також  увиразнено історію  становлення та розвитку жанрових ознак драми, зокрема в українському науково-літературознавчому просторі.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Аристотель и античная литература (1978). с .51. Москва:Наука.

Там само. с.115.

Гегель, Г. Эстетика в 4-х т. Т.3. (1971) с.537. Москва: Искусство.

Там само. с.538

Там само. с.539

Там само. с.428

Там само. с.540

Там само. с.539

Там само. с.441

Поспелов,Г.Н.(1972). Проблемы исторического развития литературы с.75,90. Москва: Просвещения.

Кодак, М.П. (1988) Поетика як система. Київ:Дніпро.

Ткаченко, А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. з гуманіт. спец. філологія, журналістика, літературна творчість (2003) с.412-435. Київ:ВПЦ «Київський університет».

Author Biography

Василь Зварич , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри зарубіжної літератури та полоністики

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Зварич , В. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРАМИ. Grail of Science, (27), 416–420. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.064
Loading...