ЛІНГВОЕКОЛОГІЯ МОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ЛІНГВОЕКОЛОГІЯ МОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Authors

  • Л. Богуславська Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна
  • Ж. Рагріна Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна
  • А. Репетун Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.074

Keywords:

ідентичність,, іноземний студент, лінгвоекологія, медична лексикологія, словник

Summary

Ідентичність майбутнього іноземного спеціаліста медичної галузі координується багатьма зовнішніми чинниками, одним з яких є національний розвиток країни, в якій вони навчаються. Вивчаючи курс української мови як іноземної іноземні слухачі здобувають знання і вміння комунікувати у професійному середовищі, проте існують проблеми з якими вони стикаються, однією з них є лінгвоекологія медичної термінології. Автори розглянули цю проблему, а також становлення фахової української термінології медичної спеціальності. Проаналізовано термінологічну лексику медичної галузі, як чинник впливу на соціалізацію і становлення ідентичності майбутніх спеціалістів-іноземців, які навчаються в українських медичних закладах вищої освіти.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Жовтобрюх Н. (2012) Становлення української медичної термінології. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (17), 25-29.

Галин М. (1936) Медичний латинсько-український словник. Прага: Видання Спілки Українських лікарів в Чехословаччині.

Галин М. (1920) Російсько-український медичний словник: матеріали до української медичної термінології. Київ: Київський губерніальний відділ охорони народного здоров'я, Підрозділ медичної та санітарної просвіти.

Кисільов В. (2008) Медичний російсько-український словник. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України.

Орешко О. (2010) Українська медична термінологія (розвиток і сучасний стан). Вилучено із: https://is.muni.cz/th/110609/ff_m/diplom00.pdf

Нечай С. (2003) Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами 25.000 слів, 4 вил., випр. та доповн. Київ: УЛТК.

Author Biographies

Л. Богуславська , Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна

старший викладач кафедри мовної підготовки

Ж. Рагріна , Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна

декан І міжнародного факультету, канд. пед. наук,
доцент кафедри мовної підготовки

А. Репетун , Запорізький державний медико-фармацевтичнийуніверситет, Україна

викладач кафедри мовної підготовки

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Богуславська , Л., Рагріна , Ж., & Репетун , А. (2023). ЛІНГВОЕКОЛОГІЯ МОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Grail of Science, (27), 462–464. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.074
Loading...