МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ

Authors

  • Валентина Недялкова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна
  • Олександр Ілясов Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна https://orcid.org/0000-0002-2103-8812

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.075

Keywords:

мовлення, культура мовлення, розвиток особистості, методика викладання мови, початкова освіта

Summary

У статті висвітлено проблему розвитку та становлення мовлення учнів початкової школи як важливий аспект всебічного й рівноцінного розвитку дитячої особистості. Автори розглядають основні напрямки розвитку мовлення молодших школярів, зазначають які методи використовуються для формування їх мовленнєвої культури, підкреслюють, що в контексті сучасного інноваційного освітнього простору важливо використовувати ті освітні методи і прийоми, які можуть широко розвинути учнівське мовлення, навчити школярів сприймати, відтворювати і осмислювати новий матеріал, формувати у них комунікативні вміння.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Мартіна, О. В. (2015). Педагогічні умови формування мовної культури молодших школярів. Вилучено з: https://shron1.chtyvo.org.ua/ Martina_Olesia/Pedahohichni_umovy_formuvannia_movnoi_kultury_molodshykh_shkoliariv.pdf?PHPSESSID=t38263esg3ktbf4u20euimhqu0

Національна доктрина розвитку освіти. (2002). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

Савченко, О. Я., Бібік, Н. М., Вашуленко, О. В., Пономарьова, К. І., Прищепа, О. Ю. … Мартиненко, В.О. (2017). Організаційні форми навчання у початковій школі. Київ : Видавничий дім «Сам».

Пасинок В. (2016). Основи культури мовлення. Харків : ХНУ.

Author Biographies

Валентина Недялкова , Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна

здобувач вищої освіти факультету початкового навчання

Олександр Ілясов , Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна

викладач кафедри слов’янського мовознавства

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Недялкова , В., & Ілясов , О. (2023). МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ. Grail of Science, (27), 465–469. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.075
Loading...