ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Authors

  • Алла Зубалій Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Україна
  • Наталка Котелянець Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.076

Keywords:

Дошкільна освіта, творчі здібності, педагогічна творчість, вихователь, дитина

Summary

У статті висвітлено питання особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування творчих здібностей старших дошкільників. Проведено аналіз робіт науковців та дослідників щодо проблеми розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Визначені необхідні умови для формування творчого потенціалу вихователя дошкільного навчального закладу.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні від 12.01.2021 № 33 /[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf

Іщенко Л.В. (2015) Проблема формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці (с.9-13). Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.

Чумахiдзе Т.Л. (2014) Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до організації художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку в умовах реалізації концепції мистецької освіти Росiйської Федерацiї (с.36-45.). Київ: Гельветика.

Сухомлинський В. О. (1977) Лист про Педагогічну етику. с. 593–600. Київ: Рад.шк.

Дичківська І.М. (2004) Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ: Академвидав

Тарапака Н.В. Н.П. Гагаріна, Н.М.Олійник (2014) Розвиток творчого потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів (с. 207-215). Кіровоград: КЗ «КОІППО»

Сухомлинський В. О. (1976) Вибрані твори : у п’яти томах. Київ : Рад. шк.

Кулюткин Ю.Н. (1985) Психология обучения взрослых. Москва: Просвещение,

Author Biographies

Алла Зубалій , Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Україна

аспірантка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Наталка Котелянець , Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Україна

доктор педагогічних наук, професор,
кафедра дошкільної та початкової освіти

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Зубалій , А., & Котелянець , Н. (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Grail of Science, (27), 470–475. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.076
Loading...