ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.078

Keywords:

професійний розвиток, фахівці, готельний бізнес, універсальна тенденція, самоосвіта, специфічні тенденції

Summary

Питання професійного розвитку фахівців у сьогоденні є надзвичайно актуальним у зв’язку з динамічним розвитком ІКТ і цифрових технологій. Універсальною тенденцією у професійному розвитку фахівців будь-якої сфери діяльності стало зростання ролі самоосвіти. Професійному розвитку фахівців готельного бізнесу притаманні деякі специфічні риси, які набули ознак тенденцій. У статті виокремлено та охарактеризовано такі специфічні тенденції: зниження витрат на навчання персоналу готельних підприємств; нерівномірний розподіл витрат на навчання між відділами готелю; залежність рівня активності навчання персоналу від розміру підприємства;  прихильність великих готелів до формальної освіти, середніх і невеликих готелів до неформальної освіти.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vaughan, K. (2008). Workplace learning: a literature review. Report prepared for Competenz. Wellington, New Zealand: NZCER Press.

Cross, J. (2012). Why corporate training is broken and how to fix it? Internet Time Alliance. GoToTraining: CITRIX.

Килин, О. В. & Тимчишин, Ю. В. (2018). Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 22(2), 20-24.

Бабушко, С. Р. (2015). Професійний розвиток фахівців сфери туризму в США та Канаді: монографія. К.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.

Непочатенко, В. (2022). Підвищення кваліфікації персоналу як складова успішного розвитку підприємств індустрії гостинності. Економіка та суспільство, 39. Вилучено з: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-86

Вакуленко, О. (2012). Набув чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників». Довідник кадровика: журнал, 3. Вилучено з: https://bit.ly/3VLkr3q

Кабінет міністрів України. (2006). Концепція розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року: розпорядження, 158. Київ. Вилучено з: https://bit.ly/3X2IDPT

Mandelbaum, R. (2022). Investing in training hotel employees. Hospitality Net. Вилучено з: https://www.hospitalitynet.org/opinion/4108764.html

Kotey, B. & Folker, C. (2007). Employee Training in SMEs: Effect of Size and Firm Type – Family and Nonfamily. Journal of Small Business Management, 45(2), 214-238.

Dewhurst, H., Dewhurst, P. & Livesey, R. (2017). Tourism and Hospitality SME Training Needs and Provision: A Sub-Regional Analysis. Tourism and Hospitality Research, 7(2),131-143.

Beeton, S. & Graetz, B. (2001). Small Business – Small Minded? Training Attitudes and Needs of the Tourism and Hospitality Industry. International Journal of Tourism Research, 3, 105-113.

Author Biographies

Світлана Бабушко , Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри туризму

Мирослав Соловей , Київський національний лінгвістичний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з навчально-виховної роботи

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Бабушко , С., & Соловей , М. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Grail of Science, (27), 480–485. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.078
Loading...