ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.083

Summary

Реалії сьогодення зумовлюють постійний перегляд до змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Відтак, необхідність оволодіння ними цифровими навичками серед іншого передбачає формування їх умінь застосовувати імерсивні технології у навчанні іноземних мов дітей дошкільного віку, оскільки вони є одними з найактуальніших інноваційних технологій, що впроваджуються в освітній процес на сучасному етапі розвитку освіти [1]. Відтак, професійна підготовка студентів педагогічних спеціальностей, зокрема 012 «Дошкільна освіта» потребує урахування освітніх запитів для відповідності сучасним вимогам та освітнім перспективам.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakhmat, N., Kruty, K., Tolchieva, H., & Pushkarova, T. (2022). Modernization of future teachers' professional training: on the role of immersive technologies. Futurity Education, 2(1). 28-37. https://doi.org/10.57125/FED/2022.10.11.22

Руднік Ю.В. (2022). Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (2-4 курс, Дошкільна освіта): електронний навчальний курс для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Київський університет імені Бориса Грінченка. Викачано з : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42205/1/RPND_STNIMDDV_2-4%20_DO.pdf

Author Biography

Юлія Руднік , Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

канд. пед. наук,
старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Downloads

Published

26.05.2023

Number of views 0

How to Cite

Руднік , Ю. (2023). ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Grail of Science, (27), 499–500. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.083
Loading...